ความตาย

                                            ความตาย


     ความตาย   เป็นปรัชญา                สูงคุณค่า     กว่าคำพูด


เปรียบธรรม   คือ พระสูตร                   สั่งสอนสัตว์     ในสงสาร


     ให้รู้   ความไม่แน่                           เปลี่ยนปรวนแปร   ไปตามกาล


สุขใจ    ใช่อยู่นาน                              ชั่วลมผ่าน     ใบไม้ไหว


     เงินทอง   ของมีค่า                         สั่งสมมา    ไม่ได้ใช้


โกรธเกลียด  กันทำไม                         จองเวรไป    ใครได้ดี


     ทุกคน    เท่ากันหมด                      โศกสลด     ปนสุขี


ยากจน    หรือมั่งมี                               ล้วนจบที่   เชิงตระกอน.


                                          พ.ต.อ. เสรี   ธีรพงษ์   ผู้แต่ง