Welcome to DrSeri's Clinic

งานเขียนที่ปรากฏใน drseri.com นี้ เป็นบทความ บทกวี ของคอลัมน์ต่างๆในนิตยสารหลายฉบับที่ข้าพเจ้าเขียนให้ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา งานเขียนที่มากมายเหล่านี้อาจจะปรากฏมาก่อนในนิตยสารและหนังสือต่างๆของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าคิดว่า เรื่องราว บทกวีดังกล่าวน่าจะนำมาเผยแพร่ทางเครือข่ายอินเตอร์เนต เพราะหลายท่านยังไม่เคยได้สัมผัส แม้ว่า งานเขียนเหล่านี้จะไม่เคยส่งเข้าประกวดในองค์กรหรือสถาบันด้านภาษาใดๆมาก่อน ข้าพเจ้าก็เขียนอย่างตั้งใจด้วยความใส่ใจในเนื้อหา พิถีพิถันในภาษา รวมทั้งสอดแทรกบทกลอน บทกวีที่แต่งด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ถูกต้องในเรื่องอักขระและรูปแบบ โดยหาได้ทอดทิ้งอารมณ์และความงามของภาษา อย่างไรก็ตาม งานเขียนเหล่านี้ย่อมมีความผิดพลาดอยู่บ้าง ไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้า ขอน้อมรับไว้และจะพยายามแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากมีสิ่งใดที่ท่านผู้อ่านจะแนะนำ ติติง หรือขอให้แก้ไขอักขระ ภาษาที่ผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย โปรดส่งความคิดเห็นผ่านทาง contact / webboard


ฝันร้ายปลายฤดูฝน

ฝันร้ายปลายฤดูฝน


ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายตามฤดูกาลมานานหลายสัปดาห์ ประชาชนต่างพากันยินดีพร้อมหน้า ดุจปลาได้น้ำ ยกเว้นไว้แต่ ผู้อยู่ในดินแดนที่ฝนตกมากเกินไป จนเกิดน้ำท่วมอุทกภัย อย่างไรก็ตาม บัดนี้ เวลาได้ล่วงเข้าสู่ช่วงปลายแห่งฤดูฝนแล้ว ความยินดีและความโศกเศร้า ก็เริ่มงวดเข้าและจืดจางลงตามลำดับ คงไม่มีใคร ที่จะดีใจ  หรือโศกเศร้าอาลัย ตลอดไปได้หรอก  

3เดือนแรกแห่งการตั้งครรภ์

3 เดือนแรกแห่งการตั้งครรภ์


ความคิดฝันอย่างหนึ่งของผู้หญิง คือ การได้เป็นแม่คน แต่จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่รู้เรื่องการตั้งครรภ์อย่างเข้าใจ โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ว่าสำคัญอย่างไร  3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ถือเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทารกสร้างอวัยวะใหญ่ๆ เมื่อพ้นจากอายุครรภ์ 3 เดือนไปแล้ว ทารกก็ยังมีการสร้างเสริมเพิ่มเติมอีกในส่วนรายละเอียดของอวัยวะ

ภาวะปากมดลูกหลวม2

ภาวะปากมดลูกหลวม ( 2 )


วันนี้ คุณจุฑารัตน์มาตรวจภายใน หลังจากผ่าตัดคลอดได้ 1 เดือน 21 วัน    ข้าพเจ้าตรวจภายในแล้วพบว่า ปากมดลูกมีขนาดปกติ  แต่คลำได้เส้นด้ายไนล่อนที่เย็บรอบปากมดลูกด้วย  คุณจุฑารัตน์ถามว่า หมอจะตัดด้ายที่เย็บปากมดลูกให้หรือเปล่า? ”