Welcome to DrSeri's Clinic

งานเขียนที่ปรากฏใน drseri.com นี้ เป็นบทความ บทกวี ของคอลัมน์ต่างๆในนิตยสารหลายฉบับที่ข้าพเจ้าเขียนให้ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา งานเขียนที่มากมายเหล่านี้อาจจะปรากฏมาก่อนในนิตยสารและหนังสือต่างๆของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าคิดว่า เรื่องราว บทกวีดังกล่าวน่าจะนำมาเผยแพร่ทางเครือข่ายอินเตอร์เนต เพราะหลายท่านยังไม่เคยได้สัมผัส แม้ว่า งานเขียนเหล่านี้จะไม่เคยส่งเข้าประกวดในองค์กรหรือสถาบันด้านภาษาใดๆมาก่อน ข้าพเจ้าก็เขียนอย่างตั้งใจด้วยความใส่ใจในเนื้อหา พิถีพิถันในภาษา รวมทั้งสอดแทรกบทกลอน บทกวีที่แต่งด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ถูกต้องในเรื่องอักขระและรูปแบบ โดยหาได้ทอดทิ้งอารมณ์และความงามของภาษา อย่างไรก็ตาม งานเขียนเหล่านี้ย่อมมีความผิดพลาดอยู่บ้าง ไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้า ขอน้อมรับไว้และจะพยายามแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากมีสิ่งใดที่ท่านผู้อ่านจะแนะนำ ติติง หรือขอให้แก้ไขอักขระ ภาษาที่ผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย โปรดส่งความคิดเห็นผ่านทาง contact / webboard


รกลอกตัวก่อนกำหนด

รกลอกตัวก่อนกำหนด ( Abruptio  Placenta )


 


เรื่องราวที่จะเล่าต่อไป เพิ่งเกิดขึ้นตอนเช้านี้เอง ซึ่งข้าพเจ้ายังรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นสะเทือนใจ ถึงแม้เหตุการณ์ทำนองนี้จะเป็นสิ่งที่สูติแพทย์ต้องเผชิญอยู่เสมอ แต่ก็ยังไม่วายทำให้ข้าพเจ้าใจหายใจคว่ำไปเหมือนกัน

ถุงน้ำดีอักเสบในคนท้อง

ถุงน้ำดีอักเสบในคนท้อง


 


ลูก คือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในครอบครัว แต่..กว่าลูกน้อยจะเกิดมา ใครจะรู้ถึงหัวอกของคุณแม่ว่า ต้องพานพบกับปัญหาอะไรบ้าง เพราะภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์นั้นมีมากมาย โดยไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้า หากท่านกำลังตั้งครรภ์อยู่ ก็ขออวยพรให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆต่อแต่นี้จนถึงวันคลอดและลูกน้อยเกิดรอดปลอดภัย

ภาวะน้ำเดินก่อนเวลาอันควร

ภาวะน้ำเดินก่อนเวลาอันควร ( Premature ruptured of amniotic membrane)


ในระหว่างตั้งครรภ์ คนไข้สตรีควรหมั่นไปพบสูติแพทย์ตามนัดหรือเมื่อมีปัญหา เพราะปัญหาของสตรีตั้งครรภ์มีมากมาย บางครั้งหมอช่วยเหลือได้ บางครั้งช่วยเหลือไม่ได้ แต่……อย่างน้อยก็น่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคหรือภาวะแทรกซ้อนให้ลดลง

เมื่อดิฉันถูกผ่าตัดขณะท้องอ่อน

เมื่อดิฉันถูกผ่าตัดขณะท้องอ่อนๆ


       


ข้าพเจ้าเพ่งมองดูภาพวาดมหาประสาทแห่งหนึ่งของนครเวียนนา ที่เพิ่งซื้อจากยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  พลางจินตนาการว่า คุณแม่ทุกคนก็คงจินตนาการถึงลูกของตัวเองในครรภ์ทำนองคล้ายๆอย่างนี้  จินตนาการอย่างไรรึ?