Welcome to DrSeri's Clinic

งานเขียนที่ปรากฏใน drseri.com นี้ เป็นบทความ บทกวี ของคอลัมน์ต่างๆในนิตยสารหลายฉบับที่ข้าพเจ้าเขียนให้ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา งานเขียนที่มากมายเหล่านี้อาจจะปรากฏมาก่อนในนิตยสารและหนังสือต่างๆของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าคิดว่า เรื่องราว บทกวีดังกล่าวน่าจะนำมาเผยแพร่ทางเครือข่ายอินเตอร์เนต เพราะหลายท่านยังไม่เคยได้สัมผัส แม้ว่า งานเขียนเหล่านี้จะไม่เคยส่งเข้าประกวดในองค์กรหรือสถาบันด้านภาษาใดๆมาก่อน ข้าพเจ้าก็เขียนอย่างตั้งใจด้วยความใส่ใจในเนื้อหา พิถีพิถันในภาษา รวมทั้งสอดแทรกบทกลอน บทกวีที่แต่งด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ถูกต้องในเรื่องอักขระและรูปแบบ โดยหาได้ทอดทิ้งอารมณ์และความงามของภาษา อย่างไรก็ตาม งานเขียนเหล่านี้ย่อมมีความผิดพลาดอยู่บ้าง ไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้า ขอน้อมรับไว้และจะพยายามแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากมีสิ่งใดที่ท่านผู้อ่านจะแนะนำ ติติง หรือขอให้แก้ไขอักขระ ภาษาที่ผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย โปรดส่งความคิดเห็นผ่านทาง contact / webboard


"เด็กหลอดแก้ว 2"


\"มนุษย์\" เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ล้ำค่าของโลก เป็นสิ่งประดิษฐ์ของธรรมชาติที่มีความสลับ
ซับซ้อนมีความหลากหลายอย่างมีระบบ ทุก ๆ ส่วนของร่างกาย ประกอบด้วยขึ้นเซลล์ เซลล์ชนิด
เดียวกันจะรวมกันเป็น \"กลุ่มเซลล์\" บางกลุ่มเซลล์รวมตัวกันทำหน้าที่อย่างหนึ่ง และหลาย ๆ
กลุ่มเซลล์ทำหน้าที่สอดคล้องกันในโครงสร้างของ \"อวัยวะ\"
\"อวัยวะ\" แต่ละอวัยวะก็แตกต่างกัน แต่ช่วยกัน ส่งเสริมกัน มีการสั่งการ,ควบคุม,
ดำเนินการอย่างสอดคล้องประสานงานกันอย่างมีระบบ โดยมีกองบัญชาการใหญ่อยู่ที่ \"สมอง\"

"เด็กหลอดแก้ว 3"


\"ZIFT\" (ZYGOTE INTRAFOLLOPIAN TRANSFER)
ชื่อนั้นสำคัญไฉน ! คนเรากำหนดสิ่งต่าง ๆ ด้วยคำ 2-3 คำ ที่เรียกว่า \"ชื่อ\" ซึ่ง
สามารถอธิบายรูปร่าง, ลักษณะ, ขบวนการกระทำออกมาได้พร้อมมูลในคำ 2-3 คำนี้ เหมือนกับ
คำว่า \"ZIFT\" (\"ซี๊ฟ\") ก็ย่อมาจากคำว่า Zygote Intrafollopian Transfer หมายถึง
ขบวนการทำ \"เด็กหลอดแก้ว\" โดยให้มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายในหลอดแก้วทดลอง แล้วนำ
กลับเข้าสู่ร่างกายทางปีกมดลูกขณะที่เป็นตัวอ่อนแรกปฏิสนธิ (Zygote) ถ้าตัวอ่อนที่นำมาใช้อยู่

การเจาะ "ไข่" ใส่ "ตัวอสุจิ" (MICROMANIPULATION)ในวงการแพทย์รักษาภาวะมีบุตรยาก ได้มีการค้นคิดหาวิธีการต่าง ๆ มากมาย มา
ช่วยเหลือให้เกิดกระบวนการ \"ตั้งครรภ์\" ขึ้น วิธีการบางอย่างอาจจะดูพิสดาร จนคิดว่าเป็นไป
ไม่ได้ วิธีการบางอย่างอาจจะล้มเลิกไปแล้วเหลือไว้เป็นเพียงตำนานเท่านั้น แต่วิธีการที่ล้มเหลว
อย่างหนึ่งอาจจะนำไปสู่ การค้นคิดถึงวิธีการที่สำเร็จอีกอย่างหนึ่งได้ ขอเพียงแต่ให้มีความคิด
และความพยายาม ย่อมมีหนทางค้นพบวิธีที่ดี,เหมาะสม และให้ผลสำเร็จสูงได้
\"MICROMANIPULATION\" (อ่านว่า ไมโครแมนนิฟิวเลชั่น) เป็นกรรมวิธีที่พิสดาร

โรคหัวใจระหว่างตั้งครรภ์(2)

ข้าพเจ้าเป็นคนที่ติดกาแฟ ดื่มกาแฟมากว่า 20 ปี สมัยก่อน ข้าพเจ้าเคยดื่มถึงวันละ 9 – 10 แก้ว แต่เดี๋ยวนี้ ดื่มเพียงแก้วเดียว ข้าพเจ้าก็คลื่นไส้อย่างรุนแรง และวิ่งเตลิดไปอาเจียนยังห้องน้ำแทบไม่ทัน สภาพการคลื่นไส้ที่ไม่ต่างจากหญิงแพ้ท้องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อราว 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ลองหยุดดื่มกาแฟไปสักพักหนึ่ง เกือบ 1 สัปดาห์ ก็ทนไม่ได้กับอาการปวดหัวที่ขมับและท้ายทอย ซึ่งแม้นอนหลับก็ยังไม่หายปวด ตอนแรก ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า นั่นคือ “การติดกาแฟ (Caffeine addiction)” หลังจากสอบถามจากบรรดาคอกาแฟทั้งหลาย จึงได้ทราบว่า ทุกคนมีอาการคล้ายๆกันหากขาดสารคาเฟอิน จากนั้น ข้าพเจ้าได้ปรับแก้ไขโดยการใส่นมส

คนชรา

คนเอ๋ย คนเฒ่า ร่างกาย เหี่ยวเฉา ดูเศร้าหมอง
รอยยิ้ม ยับย่น ไม่ชวนมอง ช่างละม้าย คล้ายของ ที่คนเมิน
เบื้องหลัง เนื้อหนัง มังสา ล้วนสิ่ง ล้ำค่า กว่าผิวเผิน
ความคิด สุดประเสริฐ เลิศเหลือเกิน ใครดำเนิน ตามรอย พลอยสำราญ
เส้นทาง ชีวิต ที่ผ่านพบ ไขขบ ปัญหา มหาศาล
สั่งสม ปัญญา มาช้านาน ก่อเกิด ประสบการณ์ อันกว้างไกล
ควรที่ ทุกคน ให้โอกาส ใช้ความ สามารถ แทนผลักไส
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และห่วงใย ยกย่อง เทิดไว้ ในใจเรา
คนแก่ มักแล ดูช้าเฉื่อย เรื่อยเรื่อย ราบเรียบ เปรียบขุนเขา

ทารกท้องบาตร (HYDROP FETALIS)
\"คุณมีลูกพิการและครรภ์เป็นพิษในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีภาวะแทรกซ้อนขั้น
รุนแรงด้วย คือ \"ไตรั่ว\" หมายถึง ไตไม่สามารถเก็บรักษาโปรตีนไว้ในร่างกายได้ ซึ่งทำให้
ตรวจพบ โปรตีนในปัสสาวะจำนวนมาก ถ้าไม่รีบผ่าตัดเอาเด็กออก ไตของคุณจะเสียได้\"
ข้าพเจ้าพูดภาษาชาวบ้านอธิบายให้คนไข้รายหนึ่งฟัง
คนไข้สตรีรายนี้ อายุ 23 ปี ตั้งครรภ์แรก ฝากครรภ์ที่คลินิกแห่งหนึ่ง ระหว่างที่ฝาก
ครรภ์ พบว่า มดลูกโตช้ากว่าปรกติเมื่อเทียบกับอายุครรภ์ แต่ไม่พบความผิดปรกติอื่นใด จนกระทั่ง

การผสมเทียมและการเลือกเพศ (ARTIFICIAL INSEMINATION & SEX SELECTION)


\"การผสมเทียม\" เป็นคำศัพท์ภาษาไทยที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ไม่ว่าจะเป็น
ชาวบ้านหรือคนมีความรู้ ต่างยากที่จะเข้าใจความหมาย หากถ้ารู้ที่มาจะเข้าใจทันที เพราะแปล
มาจากคำว่า ARTIFICIAL INSEMINATION ซึ่งแปลว่า การฉีดเชื้ออสุจิด้วยอาศัยสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ช่วย หมายความว่า เป็นการช่วยเหลือการผสมพันธุ์ โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เลียนแบบธรรมชาติ ด้วยการฉีดน้ำเชื้ออสุจิ ของสามีหรือของผู้อื่น เข้าไปใน
ช่องคลอดหรือมดลูก
ในราว ค.ศ.1790 (พ.ศ.2333) มีรายงานเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับการผสมเทียมโดย

ภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปท่ามกลางความดีใจ ที่มีคนค้นคิดผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้กระตุ้นไข่ ยังมีภยันตรายแอบแฝงซ่อน
อยู่ หากไม่หาทางป้องกันไว้ก่อน ก็อาจรุนแรงจนยากที่จะแก้ไขก็เป็นได้
เดี๋ยวนี้ ความรู้เรื่องภาวะแทรกซ้อนนี้ เป็นที่ทราบกันดีแล้วในหมู่แพทย์ผู้รักษาภาวะมี
ลูกยาก เพราะว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอันตรายและป้องกันได้
เราป้องกันได้อย่างไร
\"ป้องกัน\" ย่อมดีกว่า \"แก้ไข\"
เรา \"ป้องกัน\" ภาวะนี้ได้ เพราะรู้ว่า คนไข้ที่เสี่ยงต่อภาวะนี้มาก ๆ ได้แก่ บุคคลที่
มีลักษณะต่อไปนี้

ลูกผมตายได้ไง?(2)

สัปดาห์ที่ผ่านมา ลูกชายข้าพเจ้าได้ไปเข้าร่วมในพิธีบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์วิปัสสนาเยาวชนผาสุกวนิช ที่จังหวัดราชบุรี.. ก่อนบวชเณร 5 วัน ลูกชายต้องนุ่งขาวห่มขาว โกนหัวและเข้าฝึกอบรมเตรียมตัวที่นั่น ระหว่างนั้น ลูกข้าพเจ้าร้องไห้ทุกวัน เพราะคิดถึงบ้าน คิดถึงพ่อแม่ ส่วนการฝึกอบรมก็เข้มข้นจนแทบทนไม่ไหวสำหรับเด็กวัย 13 ขวบ..