Welcome to DrSeri's Clinic

งานเขียนที่ปรากฏใน drseri.com นี้ เป็นบทความ บทกวี ของคอลัมน์ต่างๆในนิตยสารหลายฉบับที่ข้าพเจ้าเขียนให้ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา งานเขียนที่มากมายเหล่านี้อาจจะปรากฏมาก่อนในนิตยสารและหนังสือต่างๆของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าคิดว่า เรื่องราว บทกวีดังกล่าวน่าจะนำมาเผยแพร่ทางเครือข่ายอินเตอร์เนต เพราะหลายท่านยังไม่เคยได้สัมผัส แม้ว่า งานเขียนเหล่านี้จะไม่เคยส่งเข้าประกวดในองค์กรหรือสถาบันด้านภาษาใดๆมาก่อน ข้าพเจ้าก็เขียนอย่างตั้งใจด้วยความใส่ใจในเนื้อหา พิถีพิถันในภาษา รวมทั้งสอดแทรกบทกลอน บทกวีที่แต่งด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ถูกต้องในเรื่องอักขระและรูปแบบ โดยหาได้ทอดทิ้งอารมณ์และความงามของภาษา อย่างไรก็ตาม งานเขียนเหล่านี้ย่อมมีความผิดพลาดอยู่บ้าง ไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้า ขอน้อมรับไว้และจะพยายามแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากมีสิ่งใดที่ท่านผู้อ่านจะแนะนำ ติติง หรือขอให้แก้ไขอักขระ ภาษาที่ผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย โปรดส่งความคิดเห็นผ่านทาง contact / webboard


อาถรรพ์ครรภ์แฝดครรภ์แฝดธรรมชาตินับเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นมาราวกับว่า สวรรค์ได้สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้มนุษย์ได้สัมผัส โดยเนรมิตรให้คนสองคนที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเกือบทุกประการมาปรากฏอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่...เชื่อหรือไม่ว่า บางที ก็คล้ายๆกับสวรรค์แกล้ง เพราะทารกแฝดทั้งสองนั้น มีความพิการติดตัวมาเหมือนกัน หรือ..ถูกพรากจากแฝดอีกคนหนึ่งด้วยความตาย  หรือ..แม้กระทั่งจบชีวิตพร้อมกันในครรภ์

อายุกับภาวะเจริญพันธุ์           ในขณะที่ผู้หญิงอายุ 50 ปี หมดโอกาสมีลูกโดยวิธีธรรมชาติ แต่ผู้ชายที่สุขภาพแข็งแรงกลับยังคงดำรงความสามารถในการเจริญพันธุ์ได้เป็นอย่างดี จนอาจเรียกได้ว่าไม่มีขีดจำกัดในด้านอายุ  อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบางอย่างที่ลดความสามารถในการเจริญพันธุ์ของผู้ชาย ได้แก่

            1. อายุที่สัมพันธ์กับการลดลงของกิจกรรมทางเพศ

            2. การลดลงของกระบวนการสร้างอสุจิ

            3. อายุและภาวะเจริญพันธุ์ของภรรยา

3 เดือนแรกแห่งการตั้งครรภ์

3 เดือนแรกแห่งการตั้งครรภ์


ความคิดฝันอย่างหนึ่งของผู้หญิง คือ การได้เป็นแม่คน แต่จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่รู้เรื่องการตั้งครรภ์อย่างเข้าใจ โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ว่าสำคัญอย่างไร  3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ถือเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทารกสร้างอวัยวะใหญ่ๆ เมื่อพ้นจากอายุครรภ์ 3 เดือนไปแล้ว ทารกก็ยังมีการสร้างเสริมเพิ่มเติมอีกในส่วนรายละเอียดของอวัยวะ

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจโรค          การเดินทางไกล ควรเตรียมใจรวมทั้งเตรียมกายให้พร้อม      หากเดินทางโดยรถยนต์ควรสำรวจดูด้วยว่า เครื่องยนต์และล้อสำรองสมบูรณ์พร้อมหรือไม่      หากเดินทางโดยเครื่องบินควรแน่ใจว่า ร่างกายไม่เจ็บป่วยและจิตใจพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่ดี มีเรื่องเล่าว่า

ดวงใจแม่

                                                  ดวงใจแม่


       วันเดือน   เลื่อนลอยลับ                          แสงเทียนดับ       ใจโหยหาย


เคยสุข      สนุกสบาย                                   ต้องกลับกลาย    เป็นระทม


       โรคร้าย   แฝงในร่าง                              ใจอ้างว้าง     อย่างขื่นขม


ค่ำเช้า    เศร้าอกตรม                                    สุดจะข่ม    หลับนัยน์ตา 


        ลูกน้อย    นอนในท้อง                           สักวันต้อง   เปลี่ยวเอกา