Welcome to DrSeri's Clinic

งานเขียนที่ปรากฏใน drseri.com นี้ เป็นบทความ บทกวี ของคอลัมน์ต่างๆในนิตยสารหลายฉบับที่ข้าพเจ้าเขียนให้ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา งานเขียนที่มากมายเหล่านี้อาจจะปรากฏมาก่อนในนิตยสารและหนังสือต่างๆของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าคิดว่า เรื่องราว บทกวีดังกล่าวน่าจะนำมาเผยแพร่ทางเครือข่ายอินเตอร์เนต เพราะหลายท่านยังไม่เคยได้สัมผัส แม้ว่า งานเขียนเหล่านี้จะไม่เคยส่งเข้าประกวดในองค์กรหรือสถาบันด้านภาษาใดๆมาก่อน ข้าพเจ้าก็เขียนอย่างตั้งใจด้วยความใส่ใจในเนื้อหา พิถีพิถันในภาษา รวมทั้งสอดแทรกบทกลอน บทกวีที่แต่งด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ถูกต้องในเรื่องอักขระและรูปแบบ โดยหาได้ทอดทิ้งอารมณ์และความงามของภาษา อย่างไรก็ตาม งานเขียนเหล่านี้ย่อมมีความผิดพลาดอยู่บ้าง ไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้า ขอน้อมรับไว้และจะพยายามแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากมีสิ่งใดที่ท่านผู้อ่านจะแนะนำ ติติง หรือขอให้แก้ไขอักขระ ภาษาที่ผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย โปรดส่งความคิดเห็นผ่านทาง contact / webboard


ข่มขืนเด็ก

ข่มขืนเด็ก


เด็กหญิงตัวน้อยๆ ที่ค่อยๆ เติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามอาจถูกคุกคามได้ด้วยคนใกล้ชิด การคุกคามทำลายนั้นอาจเพียงแค่การทำอนาจาร หรือรุนแรงถึงขั้นข่มขืนก็เป็นได้ ทำไม…. คนใกล้ชิดพวกนี้ ถึงได้มองเห็นตัวน้อยๆ เหล่านั้นเป็นทาสบำเรอ แทนที่จะมองเป็น "เจ้าหญิงน้อยผู้น้อยน่ารัก" ?


ชาวบ้านธรรมดาๆ ก็สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ คนใกล้ชิดพวกนี้จิตคงไม่ปกติและขาดความผูกพันทางจิตใจกับเด็กหญิงตัวน้อยๆ เหล่านั้น

การผสมเทียม 2

การผสมเทียม 2


(Artificial Insemination)


ตอน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ


(PROGNOSTIC INDICATORS FOR INTRAUTERINE INSEMINATION)


 


        คนไข้มีลูกยากต่างฝากความหวังไว้ที่หมอ แล้วเฝ้ารอความสำเร็จ โดยหารู้ไม่ว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จ ส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวคนไข้เอง

ไม่มีข่าว นั่นแหละ ข่าวดี( 2)

ไม่มีข่าว นั่นแหละ ข่าวดี( 2)


นี่เป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่ข้าพเจ้ารู้สึกตกใจกับการรายงานของพยาบาลหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ( ขอสงวนนาม ) ที่ว่า คนไข้ตกเลือดหลังคลอด  เพราะนั่นคือ ข่าวที่ไม่ดีเลย  แต่การแก้ปัญหาเช่นนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญา ครวญคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ  ถ้าตื่นเต้น  ตกใจเกินไป  เหตุการณ์อาจเลวร้าย จนยากจะแก้ไข

ภาวะสายสะดือย้อย (Prolapsed cord)

ภาวะสายสะดือย้อย (Prolapsed cord)


คนสมัยนี้ พึ่งพาเทคโนโลยีและเชื่อถือมันอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีเหล่านี้ จริงๆ ก็มีคุณค่าอย่างมหาศาล แต่อีกแง่มุมหนึ่ง มันได้ลุกล้ำเข้ามาในชีวิตส่วนตัวของมนุษย์เรามากเกินไปแล้ว